top of page
חיפוש

רבים מאד העוסקים בחינוך: מנהלי בתי ספר ואגפי חינוך, מורים ומחנכים, מבינים את החשיבות שבעיסוק מעמיק בנושאים הסביבתיים ומודעים לדחיפות ולהכרח. אולם, למרבה הצער והדאגה, המודעות ההבנה והפעולה של התלמידים בנושאים הקשורים לשינויי אקלים וסביבה לוקים בחסר באופן משמעותי.

אני מאמין בחינוך ובעוסקים בחינוך. אני מאמין שלחינוך יכולה להיות השפעה עמוקה לטווח ארוך על אנשים וקהילות. אני דואג לעתיד ילדיי ונכדיי בעולם אותו אנו מורישים להם. הכרחי שהם והדורות הבאים יוכלו לחיות בעולם שבו נשמר איזון אקולוגי, חברתי וכלכלי.


מתוך האמונה ותחושת הדחיפות, ובהתבסס על ניסיוני והבנתי את מערכת החינוך ותהליכי הוראה ולמידה, אני וקבוצת אנשים בעלי מחויבות רבה עוסקים בשנה האחרונה בפיתוח "EcoMeter– מעבדה לחקר הקיימות ושינויי האקלים" לבתי ספר ומערכות חינוך.

כיצד פועלת מעבדת EcoMeter?

מעבדת EcoMeter לקיימות ושינויי אקלים אוספת נתונים של צריכת המשאבים של התלמידים ורמות הזיהום בבתי הספר (רעש וזיהום אוויר) בזמן אמת באמצעות התקנה פשוטה ומהירה של חיישנים ומדדים בבית הספר. הנתונים מוצגים לתלמידים בממשק פדגוגי ייעודי שתוכנן על ידי אנשי חינוך והוראה המאפשר להם לנתח את ההשפעה הסביבתית שלהם ובכך להעלות את המודעות לטביעת הרגל האקולוגית שלהם ושל בית הספר. בממשק הפדגוגי ניתן לצפות בסמארטפונים, במחשבים ובמסכי LCD בלובי בית הספר.

את מעבדת ה- EcoMeter מלווה מעטפת פדגוגית של מערכי שיעור וליווי והנחיה פדגוגית.


מהי העוצמה החינוכית של מעבדת EcoMeter ? מעבדת ה-EcoMeter יוצרת חווית למידה מסקרנת ומעניינת בה עוסקים התלמידים בעולם האמיתי שלהם.

מעבדת ה-EcoMeter הופכת מושגים מופשטים וערטילאיים לגלויים, נוכחים ובעלי הקשר.

מעבדת ה-EcoMeter מעמיקה את הבנתם של התלמידים בנושאי הקיימות השונים.

מעבדת ה-EcoMeter מעלה את המודעות, ומגבירה את המוטיבציה לפעולה פרו - סביבתית.

מעבדת ה-EcoMeter מקדמת מיומנויות של חשיבה מערכתית וניתוח והצגת נתונים.


האם צפויה הפחתה בצריכת המשאבים (וחיסכון בהוצאות בית הספר)?

על פי מחקרים, העלאת המודעות מביאה להפחתה של 8-15% בצריכת החשמל והפחתה של כ – 5% בצריכת המים. באמצעות הוספת ציוד טכנולוגי, אנו מעריכים כי ניתן להפחית את צריכת המשאבים ואת ההוצאה הכספית בשיעור של 30-35%.


*ניתן לרכוש את Ecometer באמצעות תקציבי גפן.


69 צפיות0 תגובות
bottom of page